Pastatų inventorizacija

Pastatų inventorizacija

Statinių (pastatų, butų, patalpų) kadastriniai matavimai (statinių matavimas, kadastro duomenų surinkimas ir nustatyto turinio kadastrinių matavimų bylos parengimas) atliekami, kai šiems statiniams ir inžinieriniams statiniams, nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar kitaip statinius pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems tokio leidimo nereikia, tačiau jie statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti.

Statinių kadastro darbai – statinių kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų bylos sudarymas statinio savininko (naudotojo) prašymu atliekami, kai reikia padalinti, atidalinti, sujungti, atlikti amalgamaciją (atidalijama, neformuojant atskiro objekto, o sujungiama su greta esančiu objektu) naujai formuojamiems (statomus) arba jau suformuotiems statinius.

Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį, kitus parametrus ir vertę.

Kai statinys yra padalytas į patalpas ar butus, pirmiausia kadastro duomenys surenkami apie visą statinį, po to apie statinio sudėtines dalis – butus bei patalpas.

Nesudėtingų statinių, kuriems nereikia statybos leidimo, ir laikinų statinių kadastriniai matavimai neatliekami.

Statinių kadastro darbai  – statinių kadastro duomenų tikslinimas (statinių pakitimų fiksavimas) apžiūrint statinį vietoje ir vidutinės rinkos vertės perskaičiavimas (įkainotų statinių vertės atnaujinimas (aktualizavimas)) statinio savininko prašymu atliekami:

  • išduodant pažymą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, kai statinio savininkas pageidauja, kad statinius charakterizuojantys rodikliai (kadastro duomenų fiksavimo data ir vidutinė rinkos vertė) būtų nurodomi aktualios būklės;
  • Nekilnojamojo turto registre registruojant statinio kadastro duomenų pakitimus po statinio rekonstravimo, remonto, nugriovimo ar kitokio pertvarkymo.

Atgal