Paslaugos

 Topografinė nuotrauka būtina pradedant projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami tik ant topo nuotraukos. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninėmis ir analoginėmis formomis. Skaityti daugiau

 Turėdami topografinę nuotrauką 3D dimensijoje matysite realų paviršiaus atvaizdavimą (DTM, DEM, DSM), 3D požeminius tinklus, galimybę virtualiai pasivaikščioti po objektą, peržiūrėti vietovės panoramines nuotraukas bei atlikti tolimesnius darbus 3D erdvėje. Skaityti daugiau

 Batimetriniai matavimai atliekami siekiant nustatyti vandens telkinio dugno reljefą. Batimetriniame plane išsamiai atvaizduojami dugno gylio duomenys, atliekamas vidutinis vandens aukščio skaičiavimas, pateikiamas neribotas kiekis gylio taškų. Užsakydami batimetrinius matavimus 3D dimensijoje turėsite realų dugno paviršiaus atvaizdavimą (DTM, DEM, DSM), galimybę virtualiai pasivaikščioti po objektą. Skaityti daugiau


 Inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) kadastriniai matavimai (kadastro duomenų surinkimas ir nustatyto turinio kadastrinių matavimų bylos parengimas) atliekami, kai inžineriniams statiniams, nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar kitaip statinius pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems tokio leidimo nereikia, tačiau turi būti pripažinti tinkamais naudoti. Skaityti daugiau

  Statinių (pastatų, butų, patalpų) kadastriniai matavimai (statinių matavimas, kadastro duomenų surinkimas ir nustatyto turinio kadastrinių matavimų bylos parengimas) atliekami, kai šiems statiniams ir inžinieriniams statiniams, nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar kitaip statinius pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems tokio leidimo nereikia, tačiau jie statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti. Skaityti daugiau

  Atliekant kelio kadastrinius matavimus, formuojama kelio, kaip inžinerinio statinio kadastro duomenų byla ir (arba) kelio juosta užimamo žemės sklypo kadastro duomenų byla. Skaityti daugiau


Geodeziniai nužymėjimo darbai: Pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka; Tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka; Pastatų požeminės dalis: Sijyno (rostverko) betonavimo (viršaus altitudės ir skerspjūvio nukrypimai) kontrolinė nuotrauka; Pamatų duobių iškasimo kontrolinė nuotrauka; Skaityti daugiau

Ruošiant geodezinį planą ( žemės kadastrinį planą), formuojama sklypo kadastro duomenų byla. Geodeziniai matavimai (statinių matavimas, kadastro duomenų surinkimas ir nustatyto turinio kadastrinių matavimų bylos parengimas) atliekami.. Skaityti daugiau

Ribų nužymėjimas (projektinių taškų nužymėjimas, koordinačių nužymėjimas, koordinačių atstatymas) atliekamas darant geodezinius matavimus.. Skaityti daugiau


   Skenavimas miestuose dažniausiai atliekamas siekiant surinkti informaciją išilgai miesto gatvės (pastatų, šaligatvių, gatvės, ženklų, medžių ir t.t.) techninei priežiūrai atlikti, miesto plėtrai planuoti, rekonstrukcijai atlikti…Skaityti daugiau

    Kur klasikiniai matavimai inžinerinių statinių objektuose (pvz: gatvių ir tiltų, pastatų, kelių, inžinerinių tinklų 3D skenavimas) reikalautų daug laiko, ten renkant informaciją lazeriniu skeneriu nėra skirtumo…Skaityti daugiau

     Duomenų vektorizavimas. Eksportuojame, apdorojame ir nubraižome tikslius brėžinius per trumpą laiką. Duomenų klasifikavimas. Klasifikuojame  duomenis pagal aukščius, objekto paskirtį ar kliento norą. Paviršiaus reljefo modelis…Skaityti daugiau


  Remdamasi fotografinių vaizdų matavimais, nustatome įvairių žemės paviršiaus objektų formą, dydį, padėtį, teikdami šias paslaugas: Duomenų vektorizavimas. Eksportuojame, apdorojame ir nubraižome tikslius… Skaityti daugiau