Inžinerinių tinklų inventorizacija

Inžinerinių tinklų inventorizacija

Inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) kadastriniai matavimai (kadastro duomenų surinkimas ir nustatyto turinio kadastrinių matavimų bylos parengimas) atliekami, kai inžineriniams statiniams, nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar kitaip statinius pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems tokio leidimo nereikia, tačiau turi būti pripažinti tinkamais naudoti.

Inžinerinių statinių (inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) kadastro darbai – kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų bylos sudarymas. Statinio savininko (naudotojo) prašymu atliekami, kai reikia padalinti, atidalinti, sujungti, atlikti amalgamaciją (atidalijama, neformuojant atskiro objekto, o sujungiant su greta esančiu objektu) naujai formuojamiems (statomiems) arba jau suformuotiems statiniams.

Inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) kadastro darbai – statinių kadastro duomenų tikslinimas (statinių pakitimų fiksavimas) apžiūrint statinį vietoje ir vidutinės rinkos vertės perskaičiavimas (įkainotų statinių vertės atnaujinimas (aktualizavimas)) statinio savininko prašymu atliekami:

  • išduodant pažymą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, kai statinio savininkas pageidauja, kad statinius charakterizuojantys rodikliai (kadastro duomenų fiksavimo data ir vidutinė rinkos vertė) būtų nurodomi aktualios būklės;
  • Nekilnojamojo turto registre registruojant statinio kadastro duomenų pakitimus po statinio rekonstravimo, remonto, nugriovimo ar kitokio pertvarkymo.