3D topografinė nuotrauka

3D topografinė nuotrauka

Turėdami topografinę nuotrauką 3D dimensijoje matysite realų paviršiaus atvaizdavimą (DTM, DEM, DSM), 3D požeminius tinklus, galimybę virtualiai pasivaikščioti po objektą, peržiūrėti vietovės panoramines nuotraukas bei atlikti tolimesnius darbus 3D erdvėje.

Topografinė nuotrauka būtina pradedant projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami tik ant topo nuotraukos. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninėmis ir analoginėmis formomis.
Jei jau turite sklypo topografiją, būtinai įsitikinkite, ar nėra vietovėje pasikeitimų, kadangi tokiu atveju reikalingi papildomi topografiniai matavimai plano atnaujinimui.

Atgal